ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ LISTENING.

1. His name is Jerry.
2. His birthday is tomorrow.
3. He's bought her a gift.
4. Yes, she does.
5. No, he's five.
6. Two people wish him happy birthday,
his mother and Jerry.
7. Jerry struck Max six times.
8. Fletcher has called Audrey on the
phone.
9. Audrey, Max and Jerry are moving to
Boston.
10. Because he won't see Max.Ελπίζω να απολαύσατε τα στιγμιότυπα από την ταινία.
Όσο για τα λάθη, αν κάνατε, μην ξεχνάτε: Στις ασκήσεις αυτού του είδους, τα λάθη είναι αναμενόμενα. Αρκεί βέβαια να μην είναι πολλά...