ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ.

1. F
2. T
3. F
4. F
5. T
6. T
7. F
8. F
9. T
10. T


Ελπίζω οι μαθητές της Ε΄ να θυμήθηκαν μια
ανάλογη άσκηση από το WORKBOOK τους και να έχουν απαντήσει σωστά. Αν έχετε βρει τις 8 από τις 10, έχετε πολύ καλό σκορ, μπράβο σας!