Διαβάστε αυτό το κείμενο και απαντήστε στις ερωτήσεις: με ένα Τ ή ένα F (TRUE: ΑΛΗΘΕΙΑ, FALSE: ΨΕΜΜΑ)

John is an English student. He is 11 years old. He lives in a small town near London.

Every morning he goes to school by bus with his sister. Sometimes, when it rains, his father drives him to school.
His father is from Scotland, but he lives and works in England in a very big company. His mother is Greek. She works as a teacher in a college outside London.

John's sister is 9 and she is a very good student. John is very good at sports, especially football and tennis. He is a very good child and everybody at school likes him. He very rarely fights with other students and he has a lot of good friends.

His favourite hobby is music. He plays the guitar in a local rock group and wants to be a musician one day. He also plays the drums, but not so well. His sister plays the
piano, too. They are also members of the Music Club in their school.

TRUE           FALSE


  1. John lives in London.


2. He goes to school in England.


3. His father drives him to school every
    morning.


4. His father works in Scotland.


5. His mother is from Greece.


6. She teaches college students.


7. John is a very good student.


8. He always fights with other boys.


9. He plays the drums.


10. His sister is in the Music Club.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ