ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ QUIZ ΕΙΝΑΙ:

1. This is Mark.
2. Fine, thanks.
3. It's a spaceship.
4. My pencil.
5. No, I'm not.
6. bookcase.
7. there.
8. Sit down!
9. A bedroom.
10. No, he isn't.


Αν απαντήσατε σωστά σε όλες τις ερωτήσεις, μπράβο σας!
Αν βρήκατε μόνο τις μισές ή λιγότερες, σας χρειάζεται μια γερή επανάληψη!