Πόσο καλά νομίζετε ότι ξέρετε τα Αγγλικά σας; Επιλέξτε μία από τις τρείς απαντήσεις και στη συνέχεια κάνετε ένα ΚΛΙΚ στο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ!
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

1. Θέλετε να συστήσετε έναν φίλο σας στους γονείς σας:

Hello, Mark.

This is Mark.

I'm Mark.

2. How are you?

Fine, thanks.

My name's Mary.

I'm nine.

3. What's this?

He's a spaceship.

She's a spaceship.

It's a spaceship.

4. What's in your pencil case?

My bag.

My pencil.

My desk.

5. Are you an Indian?

Yes, I am.

No, I'm not.

Yes, he is.

6. Look at this old furniture! What a nice...

Bookcase!

Book!

Kitchen!

7. That's a hotel over...

Here.

Near.

There.

8. Τι σας λέει η δασκάλα σας όταν σηκώνεστε στο μάθημα χωρίς άδεια;.

Stand up!

Sit down!

Watch this!

9. Ποιο από τα ακόλουθα είναι χώρος του σπιτιού;

A garden.

A garage.

A bedroom.

10. Is your brother tall?

No, he's small.

Yes, she is.

No. he isn't.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ